fbpx
Close

Mračno Bodů

Co je mračno bodů

3D model ve formě mračna bodů vzniká zaměřením s využitím laserových skenerů, nebo fotogrammetricky a je předáván ihned po dokončení skenování a registrace – spojení mračen, nebo v případě snímkování pomocí UAS po orientaci snímků a procesování mračna. Mračna bodů lze standardně připojit v moderních CAD a BIM programech obdobně jako referenční výkresy. Přesnost výsledného mračna je kontrolována v průběhu registrace generováním reportů z transformací skenů a dále pomocí kontrolních bodů zaměřených velmi přesnou totální stanicí s připojením v místní síti. Výsledná mračna bodů lze libovolně „ořezat“ a naředit na požadovanou hustotu. Mračno může být georeferencováno v místním souřadnicovém systému, nebo připojeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv.

Aplikace mračna bodů

  • Dokumentace technologie, vybavení nebo objektů
  • Analýza skutečného provedení staveb
  • Mapování a analýza deformací objektů
  • Podklady pro správu objektů (CAD, BIM, GIS)
  • Pasoportizace objektů (CAD, BIM)
  • Analýza a digitální model teŕenu
  • Stanovení pronajímatelných ploch (BOMA, GIF, RICS, IMPS)

Mračno Bodů