Close

Mračno Bodů

Co je mračno bodů

3D model ve formě mračna bodů vzniká zaměřením s využitím laserových skenerů, nebo fotogrammetricky a je předáván ihned po dokončení skenování a registrace – spojení mračen, nebo v případě snímkování pomocí UAS po orientaci snímků a procesování mračna. Mračna bodů lze standardně připojit v moderních CAD a BIM programech obdobně jako referenční výkresy. Přesnost výsledného mračna je kontrolována v průběhu registrace generováním reportů z transformací skenů a dále pomocí kontrolních bodů zaměřených velmi přesnou totální stanicí s připojením v místní síti. Výsledná mračna bodů lze libovolně „ořezat“ a naředit na požadovanou hustotu. Mračno může být georeferencováno v místním souřadnicovém systému, nebo připojeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv.

Aplikace mračna bodů

Mračno Bodů