Close

Naše služby

360° Viewer

3D prohlížečka

Je nástroj kombinující panoramatickou fotografii s mračnem bodů. Umožňuje pohled ze stanoviska skeneru, odměřování vzdáleností, vytváření řezů, atd.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie

Letecká fotogrammetrie s využitím UAS a následná tvorba 3D modelů, ortofoto, analýz terénů...

Prostorový model objektu - trojúhelníková siť

3D MESH

Prostorový model objektu ve formě trojúhelníkové sítě.

Digitální model terénu DMT

Digitální model terénu – DMT

Velmi přesný digitální model terénu umožňuje vytvořit libovolnou analýzu, přesné výpočty kubatur, atd.

Pronajímatelné plochy

Zaměřujeme a zpracováváme dokumentaci stanovující pronajímatelné plochy v souladu se standardy BOMA, GIF, RICS a IPMS.

Fotorealistické vizualizace a video

Zpracováváme 3D fotorealistické vizualizace, videa a VR vizualizace objektů a interiérů.

3D tisk

3D Tisk

Jsme schopni vytisknout model libovolného objektu z klientem dodaných dat nebo po naskenování.

Důlní geodézie

Důlní geodézie

Funkce hlavního důlního měřiče, oprávnění k hornické činnosti, vedení ražby tunelů, monitoring, konvergenční měření.