fbpx
Close

3D Laserové skenování

Co je 3D laserové skenování

Pro zaměření stávajících objektů využíváme technologii 3D laserového skenování v kombinaci s fotogrammetrií a klasickými geodetickými metodami. Sběr dat je několikanásobně rychlejší v porovnání s klasickými metodami a umožňuje komplexnější zaměření – 3D model. Skenování je možné provádět za plného provozu objektu. Výstupem laserového zaměření je 3D model skenovaného objektu ve formě tzv. mračna bodů, které je možné importovat do vašich CAD a BIM softwarů. Zaměření může být provedeno v místním souřadnicovém systému, nebo připojeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv. Celý projekt lze georeferencovat i zpětně pomocí identických bodů. 

Aplikace 3D laserového skenování

  • Dokumentace technologie, vybavení nebo objektů
  • Analýza skutečného provedení staveb
  • Mapování a analýza deformací objektů
  • Podklady pro správu objektů (CAD, BIM, GIS)
  • Pasoportizace objektů (CAD, BIM)
  • Analýza a digitální model teŕenu
  • Stanovení pronajímatelných ploch (BOMA, GIF, RICS, IMPS)
  • 3D Tisk naskenovaného objektu

Mračno Bodů