Close

3D Laserové skenování

Co je 3D laserové skenování

Pro zaměření stávajících objektů využíváme technologii 3D laserového skenování v kombinaci s fotogrammetrií a klasickými geodetickými metodami. Sběr dat je několikanásobně rychlejší v porovnání s klasickými metodami a umožňuje komplexnější zaměření – 3D model. Skenování je možné provádět za plného provozu objektu. Výstupem laserového zaměření je 3D model skenovaného objektu ve formě tzv. mračna bodů, které je možné importovat do vašich CAD a BIM softwarů. Zaměření může být provedeno v místním souřadnicovém systému, nebo připojeno do souřadnicového systému JTSK a výškového systému Bpv. Celý projekt lze georeferencovat i zpětně pomocí identických bodů. 

Aplikace 3D laserového skenování

Mračno Bodů