Close

2D CAD Dokumentace

Co je As-Built CAD dokumentace

2D CAD výkresy skutečného stavu vytváříme vektorizací mračen bodů. Díky této metodě dosahuje CAD dokumentace velmi vysokou přesnost, která je klíčová pro její efektivní využití během celého životního cyklu stavby.

Dokumentace zpravidla obsahuje půdorysy všech podlaží,  pohledy na fasády a řezy. Rozsah a detailnost dokumentace je možné upravit dle požadavků zákazníka.

Specifikací detailnosti dodávané CAD dokumentace lze dosáhnout značné úspory času a nákladů. Specifikace LOD je určující už během sběru dat, protože nám stanovuje požadovanou hustotu mračna bodů, potřebnou k vytvoření 2D CAD Výkresů.

Aplikace AS-Built CAD Výkresů