Close

CAD PASPORT
BD Vltavská

Lokalita

Praha

Česká republika

 

časová náročnost

1 Den v terénu

15 Dní zpracování dokumentace

produkty

Mračno bodů,  360° Foto prohlížečka, CAD dokumentace 

Přesnost

2mm mračno bodů

LOD2 CAD dokumentace

CAD Pasport: BD vltavská

Na zaměření bytového domu  jsme použili nejmodernější technologie a postupy, jako je 3D laserové skenování v kombinaci s klasickými geodetickými metodami. Díky této kombinaci metod jsme vytvořili vysoce přesný 3D model ve formě mračen bodů, kterého přesnost a osazení na souřadnice bylo ověřeno pomocí specializovaných geodetických zařízení a postupů.  Díky použití Laserových skenerů jsme cely objekt zaměřili za 1 den. Tato metoda zaměření, díky svojí rychlosti a efektivitě, umožňuje zaměřovat budovy i bez omezení jejich běžného provozu. 2D stavební dokumentace byla zpracována z mračen bodů, v programu Autocad. Výsledný pasport objektu obsahoval řezy, půdorysy a pohledy na všechny fasády. Jako úroveň detailnosti CAD dokumentace klient svolil dokumentaci v detailnosti LOD2, která bude sloužit jako podklad k rekonstrukci objektu. 

Video
Video
Galerie