Close

Analýza Terénu
Golf Nebřenice

Lokalita

Nebřenice

Česká republika

časová náročnost

2 hodiny v terénu

5 Dní zpracování dokumentace

produkty

Analýza terénu, Mračno bodů, 3D Mesh, Orthofoto

Přesnost

20-50mm 3D model terénu

Analýza Terénu: Golf Nebřenice

Jednalo se o podklad pro realizaci Golfového rezortu v Nebřenicích. Zaměření golfového hřiště proběhlo po dokončení HTÚ. Výstupem byl  detailní 3D model stávajícího terénu včetně porovnání s projektem a výpočtem kubatur. Zaměření bylo provedeno pomocí profesionálního UAS s velmi přesnou RTK anténou, který umožnil vytvoření 3D modelu terénu s přesností v řádu cm.

 
Video
3D Model
Galerie