Close

Lokalita

Praha

Česká republika

časová náročnost

3 hodiny v terénu

15 Dní zpracování dokumentace

produkty

Mračno bodů,  360° Foto prohlížečka, BIM MEP dokumentace

Přesnost

2mm mračno bodů

 

BIM Projekt: Kolektor

Jednalo se o pilotní BIM MEP (Mechanical, electrical, plumbing) projekt pro správce pražských kolektorů. V rámci projektu byla část kolektoru převedena do BIMu. Tento projekt bude sloužit jako podklad pro nový efektivnější způsob správy kolektorů. Zaměření stávajícího stavu bylo provedeno metodou 3D laserového skenování za běžného provozu dvojicí skenerů. V programu Autodesk Revit byl následně zpracován objektový model v požadovaném stupni detailu, který nám sloužil ke zpracování BIM MEP dokumentace obsahující všechny požadované prvky kolektoru včetně popisných informací.

 
Video
Galerie